Subsidie voor waterbesparende maatregelen in Rivierenland

Agrarische bedrijven in het Rivierengebied kunnen financiële steun krijgen voor het nemen van innovatieve water-besparende maatregelen. De stimuleringsregeling geldt voor landbouwbedrijven en  bestaat uit 25% of 40% van de investeringskosten. Het gaat om nieuw-te-nemen maatregelen op uw bedrijf.
De stimuleringsregeling voor landbouwbedrijven is vanaf 16 oktober open en bestaat uit 25% of 40% van de investeringskosten. Het uiteindelijke doel van de regeling is dat er minder water aan het hoofdwatersysteem wordt onttrokken. De regeling is opgezet door Waterschap Rivierenland, ZLTO en het Deltafonds. De uitvoering is in handen van Waterschap Rivierenland.

Het klimaat verandert. U merkt dat rechtstreeks in het bedrijfsresultaat. Het is verstandig om nu al maatregelen te nemen tegen neerslagtekorten. Veel ondernemers zijn daar
al mee bezig. Denk aan wateropslag, druppelirrigatie of systemen voor precisielandbouw.

Minder afhankelijk

Met die voorzieningen maakt u uw bedrijf minder afhankelijk van waterinname en minder gevoelig voor mogelijke beregeningsverboden. Door te investeren in waterbesparende maatregelen investeert u in een toekomstvast bedrijf. Meer informatie en de voorwaarden voor deelname aan de regeling Innovatieve Watervoorziening taat op de website van Waterschap Rivierenland.

Back to top