Systeemgerichte drainage tegen bodemdaling in Flevoland

Spaarwater Flevoland

Bodemdaling is een probleem in Flevoland. Kan systeemgerichte drainage dat oplossen? Donderdag 8 december trok een groep agrariërs en mensen van waterschap, provincie en Rijkswaterstaat en LTO langs proeflokacties van het project Spaarwater Flevoland. Het antwoord is: gedeeltelijk.
 
‘Wil ik hier over tien of twintig jaar nog kunnen boeren, dan moet ik nu iets doen.’ Dat zegt Henk Hilgers uit Zeewolde. Hij ziet de bodem op zijn percelen dalen en kuilen ontstaan. Daarom onderzoekt hij in dit project of nieuwe, systeemgerichte drainage kan helpen. ‘Ik ben ervan overtuigd.’
 

Minder oxydatie

Onder het kleidek in Flevoland zit vaak een laag veen, met daaronder zand. Als het veen oxydeert, verdwijnt het en klinkt de bodem dus in. Door nieuwe, systeemgerichte drainage blijft het veen natter. En er is dus minder oxydatie.
 
Lees meer over hoe systeemgerichte drainige werkt.
 
De groep trok langs de lokaties met de Waterkaravaan-bus. Ook een keer mee? Reserveer de bus

 
 
 
 
 

Back to top