Waterkaravaan bezoekt projecten Bewust Gouwe Wiericke en kringloopboeren Midden Delfland

Op donderdag 5 april reisde de Waterkaravaan-bus af naar Zuid-Holland voor een uitwisseling tussen het DAW-project Bewust Gouwe Wiericke en het project kringloopboeren in Midden Delfland. In beide projecten werken melkveehouders binnen studiegroepen aan het optimaliseren van de bedrijfseconomie en het minimaliseren van verliezen van nutriënten. De bijeenkomst stond in het teken van het uitwisselen van kennis en ervaringen. Een gevarieerd gezelschap van boeren, adviseurs, onderwijs en waterschappen was aanwezig. ‘Een van de conclusies is dat generieke maatregelen lang niet altijd voldoen, maar dat we steeds meer toe moeten werken naar maatwerk’, zegt studiegroepbegeleider en adviseur Frank Verhoeven van Boerenverstand.
 
De eerste tussenstop was op het melkveebedrijf van Arnold van Adrichem, een kringloopboer van het eerste uur. ‘Deze melkveehouder is jaren geleden al een weg ingeslagen die ik nu ook op ga. Ik kon goed zien wat er mogelijk was op het erf en welke resultaten te behalen zijn. Een van de dingen die ik heb meegenomen is het zoveel mogelijk telen van je eigen ruwvoer en het goed benutten van het eiwit. Bij het oogsten droogt van Adrichem eerst het gras en maakt hier vervolgens ronde balen van. Door het gras droger te maken wordt het eiwit bestendiger en benut de koe dit beter’, zegt deelnemer  en melkveehouder Wim Habben Jansen uit Alphen a/d Rijn.

Bezoek van burgermeester
Burgermeester Van der Kamp van Bodegraven-Reeuwijk kwam tijdens het bezoek onverwachts binnenlopen  in de stal van gastheer Arnold van Adrichem. Als oud-wethouder van gemeente Midden Delfland en huidige burgemeester van Bodegraven Reeuwijk is hij in beide gebieden een bekend gezicht. Hij heeft als wethouder aan de wieg gestaan van het project kringloopboeren in Midden Delfland.

Watermonsters
Vervolgens reed de bus door naar het bedrijf van Corné van Leeuwen. ‘Ik vond het interessant dat ze op dit bedrijf op meerdere plekken rondom de boerderij watermonsters namen. Deze meetgegevens geven een goed beeld van de uit- en afspoeling. Je hebt inzicht in het probleem nodig om te kunnen zien wat het effect is van maatregelen’, zegt deelnemer en melkveehouder Sjaak de Roos uit Waarder.

‘Dat is ook waar we naartoe moeten’, zegt Frank Verhoeven. ‘We willen eerst met metingen een helder beeld krijgen waar het probleem met betrekking tot de waterkwaliteit precies zit. Je moet plaatspecifieker gaan kijken en hier de maatregelen aan verbinden. Als Waterschappen en adviserende partijen is het zaak om ons huiswerk goed te doen en niet steeds terug te vallen op algemene maatregelen voor boeren. We willen met de boeren in de gebieden deze gezamenlijke zoektocht ingaan en van elkaar leren’, zegt begeleider Frank Verhoeven.

Mooi vervoersmiddel
‘Het was een leerzame dag’, besluit Wim Habben Jansen. ‘De Waterkaravaan-bus is ook een mooi vervoersmiddel en een goede oplossing om met grotere groepen op excursie te gaan. Je kunt zo ook tijdens de reis met elkaar in gesprek gaan en van gedachten wisselen.’

Back to top