Waterkwaliteit verbeterd in Gouwe Wiericke

Studente Bonnie Vis heeft in het eerste half jaar van 2017 onderzoek gedaan naar de effecten van maatregelen vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en hoe agrarisch ondernemers gemotiveerd kunnen worden om zich in te zetten voor en optimaal watersysteem.
 
Als stagiair in regio West heeft Bonnie zich verdiept in project Gouwe Wiericke en daar een aantal mooie conclusies uit kunnen trekken. Zo toont ze aan dat een aantal maatregelen een gunstig effect hebben op de waterkwaliteit en bijdragen aan het behalen van Europese Kaderrichtlijn Water-doelen. Ook wijst haar onderzoek uit dat informatievoorziening via nieuwsbrieven voor de deelnemers goed heeft gewerkt en dat informatie weer verspreid wordt via loonwerkers.
 
Download hieronder het onderzoeksrapport 'Winst met water! Samen werken aan betere waterkwaliteit'

Back to top