Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

In 2020 moet 80% van de waterproblemen zijn opgelost

De verbetering van de waterkwaliteit in agrarische gebieden is een belangrijke opgave voor de landbouw en de verantwoordelijke overheden. Voor de financiering van deze opgave is een bedrag van 100 miljoen vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU toegezegd. Afgesproken is dat waterschappen en provincies gezamenlijk daar nog een keer 100 miljoen euro aan toevoegen. Het gaat dus om een bedrag van 200 miljoen euro tot 2020. Tot nu zijn er 200 projecten voor aangemeld.
 
Kaderrichtlijn Water

Blauw Afval, Groene Waarde

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de stoffen die in garnalendoppen zitten een gunstige werking hebben op de natuurlijke weerbaarheid en vruchtbaarheid van bodem en gewassen.GreenPort NHN voert nu onder de naam 'Blauw Afval, Groene Waarde'een project uit waarbij het gebruik van garnalendoppen in de teelt van bloembollen en pootaardappelen wordt onderzocht. 

Bezoek zelf projecten met de Waterkaravaan-Bus

Sinds mei is er onder de vlag van De Waterkaravaan een bus beschikbaar voor agrariërs en waterschappers in heel Nederland om op een snelle manier kennis te maken met diverse DAW-initiatieven en projecten. Deze bus kun je inzetten voor excursies, open dagen enz. In de bus is plaats voor 50 personen.
 
Meer meer weten over de beschikbaarheid van de bus, locaties voor mogelijke excursies of heeft u andere vragen, neem dan contact op met de DAW-coördinatoren.

Workshops voor provincies, waterschappen en ministeries

Verschillende partijen met verschillende belangen en rollen werken aan één gemeenschappelijk doel: het initiëren van projecten die bijdragen aan de KRW- en nitraatrichtlijndoelen. Deze projecten kunnen binnen de looptijd van het POP3 gesubsidieerd worden vanuit de 200 miljoen euro die hiervoor vanuit Europa en Nederland zijn toegezegd.
 
De Adviesgroep Water organiseert hierover een bijeenkomst met workshops, in het inspirerende en zintuigenprikkelende LEF future center Rijkswaterstaat in Utrecht: Samenwerken aan Water.
 

Waterkaravaan van start in Friesland

De deelnemers aan de eerste tour van de waterkaravaan-bus

Bestuurders en medewerkers van Wetterskip Fryslân hadden afgelopen dinsdag de primeur: zij waren de eerste groep die in het kader van de Waterkaravaan met de gelijknamige bus op excursie gingen. De SPNA-locatie in Munnekezijl was het doel van de reis.
 
Hier werden de bestuurders bijgepraat over het project ‘Perceelsemissie in de hand’ en brachten ze een bezoek aan het bedrijf van Maatschap Riemersma-Brouwer, een van de deelnemers aan dit project.
 

Digitale mijlpaal voor Schoon Erf, Schoon Water

De belangstelling van boeren voor het project Schoon Erf, Schoon Water in Friesland is al een tijd erg groot. Nu is er de mijlpaal van het 1000ste account op de website van het project.
 
Wie een account aanmaakt op www.schoonerfschoonwater.fr maakt zijn belangstelling kenbaar en krijgt de mogelijk zich te orienteren op deelname aan het project. Inmiddels zijn er ook al zo'n 900 boeren die zich als actieve deelnemer hebben ingeschreven. De deadline voor aanmelding is al uitgesteld tot 15 oktober 2017.
 
Het project

Minder afspoeling door betere structuur

Adrie Bossers, foto Nieuwe Oogst

'Ik ben nu 33 jaar boer en ik heb de ambitie om mijn grond in een goede conditie over te dragen aan de volgende generatie. Maar ik ben daar niet heel optimistisch over.' Aan het woord is Adrie Bossers, akkerbouwer in het Brabantse Langeweg. Lees zijn hele verhaal op de website van Nieuwe Oogst.

'Maatwerk vereist om Brusselse eisen te halen'

Leo Joosten

Nederland moet in Brussel een plan op tafel leggen dat de komende vier jaar zorgt voor minder stikstof en fosfaat in grond- en oppervlaktewater. Daarvoor is maatwerk nodig. Lees het betoog van Leo Joosten, programmamanager zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn bij LTO Nederland, op de website van Nieuwe Oogst.

Brussel eist harde garanties over water

Bron: Nieuwe Oogst

Het grond- en oppervlaktewater in Nederland moet vanaf 2027 aan alle Europese eisen voldoen, oftewel in 'goede toestand' verkeren. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er actieprogramma's. Het vijfde programma Nitraatrichtlijn loopt tot eind dit jaar. Het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn loopt van 2018 tot en met 2021. De belangrijkste vragen worden hier beantwoord.

Jaap van Wenum geeft de Gouden Grondboor door

Jaap van Wenum

Akkerbouwers, vollegrondsgroentetelers en melkveehouders vertellen in de serie ‘Geef door die Gouden Grondboor’ over het belang van een gezonde bodem, een goede bodemstructuur en passende bemestingsnormen. Deze keer: Jaap van Wenum, akkerbouwer in Kootwijkerbroek (Gelderland) en voorzitter van de vakgroep Akkerbouw LTO Nederland.

Pagina's