Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Langer aanmelden voor 'Schoon erf, schoon water'

Het project Schoon erf, schoon water’ is populair. Daarom mogen Friese melkveehouders zich tot 15 oktober 2017 nog als deelnemer aanmelden. In eerste instantie was dit 1 april. In dit project dringen boeren erfafspoeling terug. En daarmee verbeteren ze de oppervlaktewaterkwaliteit.
 
Veel meer boeren

Deltaplan agrarisch Waterbeheer in Zuid-Holland

Er staan drie Deltaplan Agrarisch Waterbeheer-projecten in de steigers in Zuid-Holland. Het gaat om DAW's Krimpenerwaard, Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en Westelijk Rijnland met Gouwe Wiericke. Projecten LTO Noord heeft voor de DAW's subsidie aangevraagd bij provincie Zuid-Holland namens de lokale uitvoerende partijen LTO Noord, de agrarische collectieven, de waterschappen en PPP Agro Advies. De DAW-projecten zijn gericht op het terugdringen van uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat uit de melkveehouderij en op het ecologisch functioneren van sloten.

Subsidie Kennisontwikkeling- en overdracht duurzaam functioneren van de toplaag Gelderland

Op 9 december 2014 is  het Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2015-2020 vastgesteld (MJPBO). Hierin is aangegeven, dat de provincie Gelderland een duurzaam gebruik van de bodem (onder meer) wil bereiken door kennisontwikkeling en kennisdelen.
 

Themasessie 5 april: mesttoediening per 2018

De huidige sleepvoet is per 2018 verboden op veen en klei. Maar wat is dan het alternatief? Op 5 april organiseert de Proeftuin Veenweiden – i.s.m. de Proeftuin Natura 2000 –een themasessie ‘mesttoediening voor loonwerkers en melkveehouders’.
De bijeenkomst zal plaatsvinden bij pilotboer Jaap Schep ( Zuidbroek 153, 2861 LL Bergambacht).
Het (voorlopige) programma is als volgt:

'Leve(n)de bodem': goede bodem, betere opbrengst

Leve(n)de bodem

Agrarische ondenemers zijn een belangrijke partner bij de zorg voor het behoud van de kwaliteit van onze bodems. Het grensoverschrijdend Interreg-project ‘Leve(n)de Bodem’ wil hen hierin optimaal ondersteunen, op basis van de bestaande kennis.

Bodemspecialisten uit Nederland en Vlaanderen willen de kennis over de bodem laten doorstromen naar bedrijven in de land- en tuinbouw. Ze gaan boeren in Nederland en België op diverse manieren oplossingen aanbieden. En dat moet leiden tot een beter organischestofgehalte en een gezondere nutriëntenmix in de bodem.

Gewassen en bodemleven beïnvloedden de bodemkwaliteit

Tijdens de Biobeurs bekeken 150 personen met interesse de presentaties over bodemvruchtbaarheid van Wijnand Sukkel en bodemweerbaarheid van Joeke Postma, beiden onderzoekers van Wageningen Plant Research. Levendige discussies volgden over hoe we gebruik kunnen maken van het feit de plant de bodem voedt om de bodemvruchtbaarheid te vergroten, en over hoe we het bodemleven kunnen sturen voor een weerbaardere bodem met minder schade aan het gewas.

Effecten van grondbewerking

Grondbewerking heeft effect op bodem, milieu en ook productie (kwantiteit, kwaliteit en kosten). Tijdens de biobeurs belichtten onderzoeker Derk van Balen de ervaringen van vier systeemproeven en akkerbouwer en adviseur Wim Stegeman zijn praktijkervaringen.

Gelderse fruittelers starten met 'Schoon Erf! Schone sloot!'

Twaalf enthousiaste fruittelers bij de aftrap van het project

Op 14 februari 2017 hebben Gelderse fruittelers het project 'Schoon Erf Schone Sloot' afgetrapt. Dit vond plaats in Proeftuin Randwijk. In dit project gaan Gelderse fruittelers aan de slag om de risico’s op afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf te voorkomen. 
 
Verbeterplan

Motie POR-regeling aangenomen

Een Kamermeerderheid wil dat staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) de beëindiging van de POR-regeling niet meeneemt in het maatregelenpakket voor de fosfaatvermindering in 2017.

'Landbouw geeft antwoord op klimaatproblematiek'

De landbouw in Nederland moet snel wakker worden. Alhoewel de bodem een enorm herstellend vermogen heeft, is een omslag nodig.
Dat stelt de vooraanstaande Australische bodemdeskundige Graeme Sait. 'De landbouw geeft met een vitale bodem en een vitaal gewas het antwoord op de wereldwijde klimaatproblematiek.'

Pagina's