Nieuws

OPTIcow: tool voor overzicht

Je bent een melkveehouder en wil de juiste beslissingen nemen voor jouw bedrijf. Maar overzicht houden is lastig, want er zijn zo veel verschillende volgsystemen en kengetallen. Dat verandert nu met de tool OPTIcow. Leer er meer over in deze video.
 

Melkveehouder aan zet bij mestverwerking

'Evenwicht op de mestmarkt, maar daar moeten we wel wat voor doen!' Het aanjagen, adviseren over en faciliteren van initiatieven rond mestverwerking is een belangrijke zaak.

Pilot met nieuwe meststoffen

Met het project ‘Een kunstmestvrije Achterhoek’ streeft LTO Noord samen met andere partijen in de Achterhoek naar het sluiten van kringlopen. Onder meer door het benutten van meststoffen die vrijkomen bij mestverwerking. Het plan is om volgend jaar met een pilot te beginnen. Projectleider Kees Kroes is betrokken bij dit initiatief. 

Criteria voor 'schoon' agrarisch erf

Maatlat schoon erf

Vanaf 1 januari 2018 wordt de Maatlat Schoon Erf van kracht. Hoofddoel is om investeringen te stimuleren die emissies voorkomen uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. Door allerlei slimme maatregelen te nemen die op elkaar aansluiten kan een agrariër zijn emissie drastisch terugbrengen. En daardoor krijgt heel Nederland schoner oppervlaktewater.
 
Meer informatie op de website van Maatlat Schoon Erf

Slim hergebruik van water - van nat naar droog

Graszodenkweker Leon Steenbergen bedacht jaren geleden al een systeem om met water uit natte gronden zijn droge gronden te voorzien van water. Want dat was zijn probleem: aan de ene kant van zijn bedrijf was het te nat en aan de andere kant te droog.
 
Dit bracht hem op het idee om het drainagewater van de lage, natte gronden op te pompen naar de hoger gelegen gronden. Zo hoeft hij op de droge gronden minder kostbaar grondwater te verspillen voor beregening.
 

‘Met simpele acties kan ik mijn CO2-uitstoot verlagen’

De klimaatdiscussie wordt wereldwijd steeds heviger. Niet alleen overheden, maar ook markpartijen en consumenten stellen steeds meer eisen aan de uitstoot van broeikasgassen. Daar kun je beter op tijd op inspelen, vindt melkveehouder Toon Hulshof uit Lievelde.

De Waterkaravaan op bezoek bij DAW-projecten in de Achterhoek

Op 12 oktober trok de Waterkaravaanbus met onder meer waterschappers, beleidsmedewerkers en een buitenlandse delegatie van vier Denen door de Achterhoek om de pilot ‘Klimaat Klaor’ en het project ‘Vruchtbare Kringloop Achterhoek’ te bezoeken. Gebiedsmakelaar Richard Trenning van het Waterschap Rijn en IJssel vertelde in Lichtenvoorde over het initiatief ‘Klimaat Klaor’, dat als doel heeft om integraal te werken aan klimaat- en waterbewustzijn in het gebied en dit om te zetten naar concrete actie.

1000ste deelnemer Schoon Erf Schoon Water in zonnetje gezet

Foto: Alex J. de Haan

De 1000ste deelnemer aan het project Schoon Erf, Schoon Water in Fryslân is maandag 9 oktober in het zonnetje gezet. Maatschap de Vries-de Haan (Auke, Tineke en Lucas) uit Nijeholtwolde ontving taart, bloemen en een nieuwe bezem uit handen van Marian Jager van Wetterskip Fryslân, Pieter de Jong van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond  en Hans Hoekstra, voorzitter van LTO Noord afdeling Weststellingwerf.
 

Bijeenkomst: 'Waterkwaliteit is gezamenlijk belang'

Er zijn veel goede ideeën en initiatieven om de agrarische waterkwaliteit te verbeteren. Door samen te werken in en tussen de regio’s, kunnen meer projecten van de grond komen vanuit het POP3-subsidieprogramma. De bijeenkomst ‘Samenwerken aan Waterkwaliteit’ in het LEF Future Center in Utrecht, gaf daartoe een goede aanzet.
 

Back to top