Projectenoverzicht

Duurzame bollenteelt

Reductie emissie gewasbeschermingsmiddelen

Duurzame bollenteelt (onderdeel UPDA)

Reductie emissie

Innovatie, voorlichting en demonstratie kistenreiniging

Een nieuw systeem

Schoon erf, schone sloot 2016-2017 Flevoland

Schoner oppervlaktewater in de bloembollensector

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland ′16-′17 DOD

Kringloopmanagement bij melkveehouders

Leve(n)de Bodem (Zeeland)

Kennis over bodemkwaliteit vergroten

Grondig Boeren met Mais

Demoproject maisteelt met minder uitspoeling

Leudal neemt de leiding verkenning

Onderzoek naar alternatieve beregening

Leve(n)de Bodem (Limburg)

Kennis over bodemkwaliteit vergroten

Bodemwijzer (Peeters)

Mineralenbenutting en bodembeheer verbeteren
Back to top