Projectenoverzicht

Maatlat Erf

Schoon erf, zonder erfafspoeling

Drip-irrigatie, fertigatie en chemigatie

Druppelirrigatie met sensorentechniek

Drip-irrigatie, fertigatie en chemigatie

Druppelirrigatie met sensorentechniek

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland ′16-′17 Vechtstromen

Kringloopmanagement bij melkveehouders

Werken aan bodemkwaliteit

In het stroomgebied van waterschap De Dommel

Duurzame bollenteelt

Reductie emissie gewasbeschermingsmiddelen

Duurzame bollenteelt (onderdeel UPDA)

Reductie emissie

Innovatie, voorlichting en demonstratie kistenreiniging

Een nieuw systeem

Schoon erf, schone sloot 2016-2017 Flevoland

Schoner oppervlaktewater in de bloembollensector

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland ′16-′17 DOD

Kringloopmanagement bij melkveehouders
Back to top