Projectenoverzicht

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland ′16-′17 NZV

Winst voor bedrijf én milieu

Spaarwater (Herbaijum)

Optimaliseren van de zoetwaterlens

Schoon erf schoon water Fryslân

Verminderen erfafspoeling melkveehouderij

Aanpak erfemissie akkerbouw Drentse Aa

Verminderen erfemissie voor schoon drinkwater

Innovatie, voorlichting en demonstratie kistenreiniging

Ontwikkeling kistenreiniging

Aanpak spoelplaaten Boermarke

Vernieuwing van bestaande Drentse wasplaatsen

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland ′16-′17 H&A

Kringloopmanagement bij melkveehouders

Schoon Erf Schone Sloot (fruitteelt)

Minder erfemissie binnen de fruitteelt
Back to top