Projectenoverzicht

Preventie bodem- en gewasschade door engerlingen

Minder schade zonder scheuren

Bokashi toegankelijk maken voor de agrariër

Maaisel inzetten voor een betere bodem

Inventarisatie gebruik en wensen vul- en wasplaatsen Drenthe

Modernisering voor schoon water

Waardenetwerk Plantensapmetingen in de vollegronds groenteteelt

Beperken uitspoeling mineralen naar grondwater

Bodemmaatregelen Altena-Biesbosch

Wateroverlast beperken in Altena-Biesbosch

Bedrijfswaterplannen grondwaterberegening

Duurzaam beregenen vanuit grondwater

Koeien en Kansen

Proef met opstellen bedrijfswaterplannen

Waterconservering De Rietkreek

Gebiedseigen water langer vasthouden

Akkerrandbeheer Tholen en St. Philipsland

Blauwe dienst in kader van Natuurbeleidsplan

Bollentelers investeren in Beter water (BIB-NP)

Samen emissies verminderen rondom de Trekvaart
Back to top