Projectenoverzicht

Duurzame Teelt, gezonde producten. In Limburg aan de slag met een gezonde bodem en weerbare gewassen.

Bodem is het speerpunt

Biologische Landbouw in Limburg op de kaart

Ontwikkelen ondernemersnetwerk en kenniscentrum

Sorghum i.r.t. veenweideopgave

Agromulch

Mulchpapier

Carbon Farming

Koolstofopslag binnen het landgebruik

Bodem en water in de Kempen voor Boomteelt

Verbetering bij bodemkwaliteit en waterbeheer

Boeren voor drinkwater

Bodem-UP (Brabant breed)

Stimuleringsaanpak

Beter organisch bemesten voor Beter Water

Samen aan de slag met BOOT-maatregelen

Maatregelen nemen
Back to top