Projectenoverzicht | Page 4 | Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Projectenoverzicht

Prei de grond uit

Emissieloze teelt van prei

Stikstof Strikken

Maïstelers aan de slag met vanggewas

Bemesten op basis van een positieve organische stofbalans (prei en aardappels) (waardenetwerk)

Praktijkonderzoek

Pilot Noorbeek

Terugdringen uitspoeling nitraat naar grondwater

Pilot stroomgebied Kabroeksebeek

Verkenning aanpak van nutriënten problematiek

Glastuinbouw Nieuw Prinsenland

Duurzame watermaatregelen in de tuinbouw

Grondig Boeren met Mais Limburg

Verduurzaming maïsteelt

Samen aan de slag met BOOT-maatregelen

Maatregelen nemen

Kistenreiniger

Kisten reinigen zonder gebruik van water

Initiatieven fysieke investering 2017

Duurzame bedrijfsvoering door innovatie
Back to top