Projectenoverzicht

Boeren voor drinkwater

Gebiedsproces Niers

Grote opschoonactie

Pilot stroomgebied Kabroeksebeek

Verkenning aanpak van nutriënten problematiek

Duurzame Teelt, gezonde producten. In Limburg aan de slag met een gezonde bodem en weerbare gewassen

Bodem is het speerpunt

Bemesten op basis van een positieve organische stofbalans (prei en aardappels) (waardenetwerk)

Praktijkonderzoek

Stikstof Strikken

Maïstelers aan de slag met vanggewas

Trijntje

Bodem APK Veenweide - Fase 2

Bodemdaling tegengaan

Duurzame bollenteelt (onderdeel Uitvoeringsprogramma Drentsche Aa)

Minder gewasbeschermingsmiddelen in de beek

Blauw afval, groene waarde

Garnalendoppen voor bodemweerbaarheid
Back to top