Projectenoverzicht

Prei de grond uit

Emissieloze teelt van prei

Vruchtbare Kringloop (Brabant)

Efficiënt maken en sluiten van de kringloop

Pilot Noorbeek

Terugdringen uitspoeling nitraat naar grondwater

Grondig Boeren met Mais Limburg

Verduurzaming maïsteelt

Tomaten op restwater van suikerbieten

Duurzame watermaatregelen in de tuinbouw

Duurzame Teelt, gezonde producten. In Limburg aan de slag met een gezonde bodem en weerbare gewassen

Bodem is het speerpunt

Pilot stroomgebied Kabroeksebeek

Verkenning aanpak van nutriënten problematiek

Gebiedsproces Niers

Grote opschoonactie

Bemesten op basis van een positieve organische stofbalans (prei en aardappels) (waardenetwerk)

Praktijkonderzoek

Stikstof Strikken

Maïstelers aan de slag met vanggewas
Back to top