Projectenoverzicht | Page 5 | Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Projectenoverzicht

Opzetten Netwerk Circulair Terreinbeheer in Rivierenland

Schoon erf, schoon water – akkerbouw Veenkoloniën

Verminderen erfemissie voor schoon water

Meer kennis minder middelen

Bloeiende akkerranden voor schoner water

Blauw afval, groene waarde

Garnalendoppen voor bodemweerbaarheid

Duurzame bollenteelt (onderdeel Uitvoeringsprogramma Drentsche Aa)

Minder gewasbeschermingsmiddelen in de beek

Trijntje

Bodem APK Veenweide - Fase 2

Bodemdaling tegengaan

Voorbereiding projectaanvraag bodem APK Veenweide Fryslan - Fase 1

Opstarten van studiegroepen

Erfemissie akkerbouw Fryslan voorbereiding

Aanleg van wasplaatsen

Laanboomteelt op Melkveebedrijf

Op Proef: koeien tussen de laanbomen
Back to top