Projectenoverzicht

Laanboomteelt op Melkveebedrijf

Op Proef: koeien tussen de laanbomen

Schoon erf, schoon water – akkerbouw Veenkoloniën

Verminderen erfemissie voor schoon water

Blauw afval, groene waarde

Garnalendoppen voor bodemweerbaarheid

Bodem APK Veenweide - Fase 2

Bodemdaling tegengaan

Duurzame bollenteelt (onderdeel Uitvoeringsprogramma Drentsche Aa)

Minder gewasbeschermingsmiddelen in de beek

Meer kennis minder middelen

Bloeiende akkerranden voor schoner water

Opzetten Netwerk Circulair Terreinbeheer in Rivierenland

Initiatieven fysieke investering 2017

Duurzame bedrijfsvoering door innovatie

Trijntje

Aanleg 2,5 km natuurvriendelijke oever Slimmenwetering

Toekomstbestendige Slimmenwetering
Back to top