Projectenoverzicht

Voorbereiding projectaanvraag bodem APK Veenweide Fryslan - Fase 1

Opstarten van studiegroepen

Vervolg Erfafspoeling Midden Delfland

Stimuleren tegengaan erfafspoeling

Aanleg 2,5 km natuurvriendelijke oever Slimmenwetering

Toekomstbestendige Slimmenwetering

Initiatieven fysieke investering 2017

Duurzame bedrijfsvoering door innovatie

Beter organisch bemesten voor Beter Water

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland ′17/′20 WF

Bodemtemperatuur afhankelijk bemesten grasland veenweiden

Reductie stikstofverliezen veenweidebedrijven

Zelf meten erfafspoeling

Onderzoek omvang en gevolgen erfafspoeling

Innovatief hergebruik spuiwater in fruitsector

Brede toepassing hergebruik spuiwater

Aanvraag aantonen nul-lozing (invulling zuiveringsplicht)

Zuiveringsplicht voor de teeltsector
Back to top