Projectenoverzicht

Preventie bodem- en gewasschade door engerlingen

Minder schade zonder scheuren

Bokashi toegankelijk maken voor de agrariër

Maaisel inzetten voor een betere bodem

Bedrijfswaterplannen grondwaterberegening

Duurzaam beregenen vanuit grondwater

Waterconservering De Rietkreek

Gebiedseigen water langer vasthouden

Bollentelers investeren in Beter water (BIB-NP)

Samen emissies verminderen rondom de Trekvaart

Akkerrandbeheer Tholen en St. Philipsland

Blauwe dienst in kader van Natuurbeleidsplan

Koeien en Kansen

Proef met opstellen bedrijfswaterplannen

Erfafspoeling Midden Delfland

Maatregelen op en rond het erf voor schoner water

Pilot maatwerk waterpakket AGV

Maatregelen voor betere waterkwaliteit

Boeren werken aan schone sloten

Back to top