Projectenoverzicht

Plan van Aanpak Schoon erf Noord-Holland

Erfafspoeling terugdringen

Monitoringsplan toekomstbestendige polder Lange Weide

Beperken bodemdaling door onderwaterdrainage

Schoon erf, schone sloot 2018-2019 Zuid-Holland

Terugdringen van erfemissie in de bollenteelt

Erfemissie akkerbouw Fryslan voorbereiding

Aanleg van wasplaatsen

Voorbereiding projectaanvraag bodem APK Veenweide Fryslan - Fase 1

Opstarten van studiegroepen

Samen aan de slag: een schone onderduikerstocht in de NOP

Betere bodemkwaliteit en minder erfemissie

Vervolg Erfafspoeling Midden Delfland

Stimuleren tegengaan erfafspoeling

Kistenreiniger

Kisten reinigen zonder gebruik van water

Zelf meten erfafspoeling

Onderzoek omvang en gevolgen erfafspoeling

Innovatief hergebruik spuiwater in fruitsector

Brede toepassing hergebruik spuiwater
Back to top