Projectenoverzicht | Page 7 | Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Projectenoverzicht

Bodemtemperatuur afhankelijk bemesten grasland veenweiden

Reductie stikstofverliezen veenweidebedrijven

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland ′17/′20 WF

Spaarwater 2

Tegengaan verzilting

DAW Zuid-Oost Drenthe

Van bewustwording naar innovatie

DAW integrale gebiedsaanpak Nieuw Drostendiep

Naar een klimaatbestendig watersysteem

H-Wodka HW2O samenwerking duurzame innovaties landbouw (H2$7)

Oprichting samenwerkingsverband

H-Wodka HW2O Investeringen voor Bodemontlasting (H2$2)

Verlagen bodembelasting door landbouwmachines

Strofilter in de sloot

Terugdringen belasting oppervlaktewater

Innovatieadvies Bokashi geitenmest inclusief bemestingsproeven

Netwerk

Waardenetwerk Niet kerende grondbewerking in zomergraan 2017 - 2018

Praktische oplossingen voor NKG
Back to top