Projectenoverzicht

Aanvraag aantonen nul-lozing (invulling zuiveringsplicht)

Zuiveringsplicht voor de teeltsector

Innovatief hergebruik spuiwater in fruitsector

Brede toepassing hergebruik spuiwater

Zelf meten erfafspoeling

Onderzoek omvang en gevolgen erfafspoeling

Bodemtemperatuur afhankelijk bemesten grasland veenweiden

Reductie stikstofverliezen veenweidebedrijven

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland ′17/′20 WF

DAW Zuid-Oost Drenthe

Van bewustwording naar innovatie

Spaarwater 2

Tegengaan verzilting

DAW integrale gebiedsaanpak Nieuw Drostendiep

Naar een klimaatbestendig watersysteem

H-Wodka HW2O samenwerking duurzame innovaties landbouw (H2$7)

Oprichting samenwerkingsverband

H-Wodka HW2O Investeringen voor Bodemontlasting (H2$2)

Verlagen bodembelasting door landbouwmachines
Back to top