Projectenoverzicht

Bewust Boeren Gouwe Wiericke

Kringlooplandbouw in veenweide

Voorbeeldbedrijf Neppelenbroek

Demonstratiebedrijf met peilgestuurde drainage

Bovenloop Soestwetering

DAW Samen werken aan agrarische watermaatregelen in Noordoost Veluwe

Duurzaam Bodembeheer

Verbeter de bodemkwaliteit op je bedrijf

Bodemstructuurverbetering Haarloseveld/Olde Eibergen

Gezamenlijk naar duurzame landbouwproductie

Regge Mozaiek Enter

Herinriching Regge met oog op waterkwaliteit

De ontwikkeling van een duurzaam en economisch verantwoord leliebollenspoelproces

Op naar een gesloten kringloop water en grond

Inrichting en beheer Drostendiep

Duurzame watermaatregelen in het beekdal

Vruchtbare Kringloop Overijssel

Duurzaam bodem- en waterbeheer in Overijssel
Back to top