Projectenoverzicht

De ontwikkeling van een duurzaam en economisch verantwoord leliebollenspoelproces

Op naar een gesloten kringloop water en grond

Inrichting en beheer Drostendiep

Duurzame watermaatregelen in het beekdal

Sterke Boeren en Landgoederen in het Vechtdal (RvdV)

Duurzaam beheer van water en bodem

Proef Onderwaterdrainage Kostverlorenzijl Landbouw op Peil Olde Maten

Vitale bodem als basis voor een vitaal platteland Gelderland

Samen werken aan kringlooplandbouw

Goed Boerenerf

Opvangen van erfafspoeling

Boeren voor schoon water

Schoon water in de Hierdense Beek

Spaarwater (Hornhuizen)

Optimaliseren van de zoetwaterlens

Haulerpolder Groene en Blauwe diensten

Betere waterkwaliteit in zuidoost Friesland

Innovatie, voorlichting en demonstratie kistenreiniging

Back to top