Projectenoverzicht

Ontwikkeling mobiele waterzuiveringsinstallatie

Vermindering GBM in lozingswater kassen

Glastuinbouw Nieuw Prinsenland

Duurzame watermaatregelen in de tuinbouw

Aanvraag aantonen nul-lozing (invulling zuiveringsplicht)

Zuiveringsplicht voor de teeltsector

DuurSaam Glashelder (Vechtstromen)

Vermindering emissies in de glastuinbouw

DuurSaam Glashelder (Hunze en Aa′s)

Vermindering emissies door glastuinbouwbedrijven

Afsprakenkader Westland-Oostland - Samen op weg naar een emissieloze kas

Samen op weg naar een emissieloze kas

Waterkwaliteit glastuinbouw Erica, Groningen, Dinkelland en Klazienaveen

Op een biologische wijze afvalwater zuiveren
Back to top