Actieplan Bodem en Water Flevoland

Het Actieplan Bodem en Water is de Flevolandse uitwerking van het landelijke Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). LTO Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland werken hierin op een bijzondere manier samen aan een duurzame en toekomstgerichte landbouw. Mét oog voor de ontwikkelingen op de akkers, in de kassen en op de boerenerven, willen ze tot 2020 een verbindende factor zijn. Dat betekent dat ze actief zoeken naar verbinding tussen bestaande en nieuwe initiatieven in de landbouw, brengen partijen bij elkaar en stimuleren ondernemers een volgende stap te zetten. Het initiatief ligt daarbij altijd bij de ondernemer, terwijl het Actieplan ondersteuning biedt. Drie uitgangspunten staan centraal:

  • een goede bodemvruchtbaarheid
  • schoon water
  • voldoende water

Een gezonde en duurzame landbouw in Flevoland is een gemeenschappelijk belang van alle drie de partijen. Het is belangrijk voor de economie en voor leefbaarheid van het platteland. Door de handen ineen te slaan zijn ze het meest succesvol zijn in het bereiken van hun doelen.
 

 
 

Back to top