Rondgang langs de proefveld bij akkerbouwbedrijf Hogenhout

Woensdag 26 juni 2024 - 16.00 - 21.00

Spotsprayer aan het werk zien en mechanische onkruidbestrijding in de uien met een wiedeg

Locatie: Greate Pierwei 31, Kimswerd

Op het akkerbouwbedrijf van Reinder en Albert Hogenhout liggen meerdere proefvelden waarop gewasbeschermingsmiddelen- en bemestingsmogelijkheden worden uitgeprobeerd in samenwerking met fabrikanten. Daarnaast focussen vader en zoon zich op mechanische onkruidbestrijding: ‘Mechanisch als het kan, chemie als het moet’. Op woensdag 26 juni lichten de akkerbouwers toe hoe zij daarbij te werk gaan. Wat werkt wel en wat niet in de praktijk? En wat is de invloed van het tot nu toe natte jaar op de bedrijfsaanpak? 

Datum: 26 juni
Tijd: 16.00 – 21.00 uur
Locatie: Greate Pierwei 31, Kimswerd
Aanmelden: Laat weten dat je komt bij Reinder Hogenhout via info@agro-servo.nl 

Onkruiden ontsnapt

Kom ook voor de machinedemonstraties:

  • mechanische onkruidbestrijding met een wiedeg in uien
  • spotsprayer met een Ecorobotix

Ook te zien is het closed transfer systeem van Homburg, waarmee je erfemissie tijdens het vullen van gewasbeschermingsmiddelen voorkomt. Reinder: ‘Het gehalte van enkele actieve stoffen in het oppervlaktewater is te hoog. Als we nu niets ondernemen, zijn er in de toekomst nog minder middelen beschikbaar dan nu al het geval is. Daar krijgen we last van en daarom moeten we in actie komen.’

Voor Reinder geldt dat elke bespuiting die hij bespaart is meegenomen. ‘En er is best veel mogelijk, maar het vraagt om een andere manier van denken. Emissiereductie is bovendien een continu proces. De natte omstandigheden bemoeilijken het wiedeggen, merkte Reinder al. ‘Je mist de cruciale momenten waarop je met chemische middelen sneller kunt ingrijpen. Hierdoor zijn er een aantal onkruiden ontsnapt die bestreden moeten worden met een schoffel of spotsprayer.’

Aanwezig zijn op de bijeenkomst op 26 juni? Meld je aan bij Reinder Hogenhout via info@agro-servo.nl . 

Gerelateerde demobedrijven