Onkruid bestrijden in snijmais

Maandag 24 juni 2024 - 20.00 - 21.30

Velddemo mechanische onkruidbestrijding in snijmaïs

Locatie: Perceel nabij Hornstermeerweg 2 in Vegelinsoord

We vertellen niets nieuws als we melden dat 2024 tot dusver op zijn zachtst gezegd ‘geen gemakkelijk jaar’ is voor mechanische onkruidbestrijding. Het voorjaar verliep koud en nat, de momenten dat er op de percelen gereden kon worden waren zeer beperkt. Hoe ga je dan te werk? Dát laten we zien tijdens een velddemonstratie ‘Eggen en schoffelen’ op maandagavond 24 juni in Vegelinsoord.

Aan de Hornstermeerweg in Vegelinsoord ligt een proefperceel van het project Praktijknetwerk duurzame snijmaïsteelt in het Friese Veenweidegebied. Het gaat om een perceel met een hoge onkruiddruk, waar tot nu toe slechts beperkt onkruidbestrijding plaats heeft kunnen vinden.

De velddemo begint om 20.00 uur op het maïsperceel van melkveehouder en loonwerker Benny Lenes. Christoffel den Herder van Ceres Horti Advice laat ons verschillende manieren van mechanische onkruidbestrijding in de snijmaïs zien. De volgende technieken worden gedemonstreerd:

  • Rolhak
  • Diverse schoffelbalken
  • Wiedeg
  • Rijenfrees

Tijdens en na de demo is er volop gelegenheid om vragen te stellen.

Meld je aan

Velddemo's samen met loonwerkers

Naam*
Ik wil me graag aanmelden voor
Heb je voorafgaand aan de demo al vragen? Laat het ons weten!

Locatie en contact

De velddemo is op een perceel op ongeveer 300 meter na de boerderij aan de Hornstermeerweg 2 in Vegelinsoord. Heb je vragen? Neem dan contact op met Dirk Johan Feenstra, projectleider bij LTO Noord, via e-mail: dfeenstra@ltonoord.nl of telefoon: 06 28326535

Graag tot maandagavond 24 juni!

 

De demo wordt georganiseerd vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en het Praktijknetwerk duurzame Snijmaïsteelt Veenweide (PSV), in samenwerking met adviesbureau Ceres Horti Advice.