Bufferboeren Veghel: bezoek aan PPO Vredepeel

Datum: 19 feb, 2019
Tijd: 13.00 uur
Locatie: WUR Open Teelten, Vredeweg 1C, 5816 AJ Vredepeel

Op dinsdag 19 februari gaan we naar PPO Vredepeel, waar we de laatste kennis opdoen m.b.t. het vanggewas bij mais.

De experts op de proeflocatie in Vredepeel verzorgen professionele veldproeven en organiseren verschillende evenementen. Zij werken aan innovaties in de landbouw, specifiek toepasbaar voor zand- en lössgronden in zuidoost Nederland. De onafhankelijke positie en wetenschappelijk verantwoorde  werkwijze staan hierbij voorop.

  • Een bezoek met rondleiding naar de proefboerderij Open Teelten van Wageningen University & Research -
  • Vervolg inhoudelijke sessie organische stof in mijn bodem met Jacueline Ulen.
  • Het vanggewas in maisteelt: de drie systemen. Nazaai kennen we. Daarnaast is er  gelijkzaaien en onderzaaien

Zet dinsdagmiddag 19 februari alvast in uw agenda. We beginnen om 13:00 uur


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dirk Beekmans van ZLTO, telefoonnummer 06 212 326 10

Back to top