Aanleg regelbare/ peilgestuurde drainage

Peilgestuurde drainage is een belangrijk instrument om zowel het waterbeheer als de landbouwkundige productieomstandigheden te verbeteren omdat het mogelijkheden biedt te anticiperen en/of te reageren op veranderende omstandigheden.
(Grond)water kan vastgehouden worden in droge perioden; bij een overschot aan water kan versneld worden ontwaterd. In situaties waarbij omgevingspeilen worden opgezet (vernatting) biedt het agrariërs flexibiliteit op perceelniveau. T.o.v. “gewone” drainage is peilgestuurde drainage verdiept (-1 tot 1,5 maaiveld), geïntensiveerd en samengesteld, dus uitkomend in een bemalen put, waar een peil ingesteld kan worden.
 
Bekijk hier de uitgebreide versie van de maatregel.

Back to top