Aanpak erfemissie akkerbouw Drentsche Aa

Aanpak erfemissie akkerbouw Drentsche Aa

Verminderen erfemissie voor schoon drinkwater

Drinkwater voor de stad Groningen wordt gewonnen uit de Drentsche Aa. Uit metingen blijkt dat er gewasbeschermingsmiddelen van het erf in het oppervlaktewater terechtkomen. Met dit project willen we maatregelen treffen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Om te weten welke maatregelen je zelf op het erf kunt uitvoeren, kun je een erfemissiescan laten maken. Via deze relatief simpele tool krijg je precies op een rij wat passende maatregelen zijn voor jouw bedrijf en wat dit voor jouw kan opleveren. Kijk eens op: http://www.toolboxwater.nl/erfemissie.

Schoon drinkwater

Maatregelen die boeren nemen zijn van invloed op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ook kunnen ze indirect van belang zijn voor het behoud van een effectief middelenpakket. Normoverschrijdingen kunnen namelijk tot gevolg hebben dat een middel gebruiksrestricties krijgt of zelfs verboden wordt.

Aanpak erfemissie akkerbouw Drentsche Aa
Contactpersoon:
Marian van Dongen
Waterschap Hunze en Aa′s
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Hunze en Aa′s
Looptijd:
2017 en verder
Provincie:
Drenthe
Initiatief van:
Waterschap Hunze en Aa′s
Betrokken partijen:
CLM Onderzoek en Advies, LTO Noord, Provincie Drenthe, Waterschap

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top