Afronding Baakse Beek

In het sterk hellend terraslandschap van brongebied de Baakse Beek (Achterhoek), vind je op korte afstand grote hoogteverschillen. Bij hevige regenval stroomt water snel naar laaggelegen gebieden, met wateroverlast als gevolg. Om wateroverlast te voorkomen en te zorgen voor een betere waterkwaliteit is in 2017 het DAW-project in het brongebied van de Baakse Beek gestart.

In een samenwerking tussen agrariërs en waterschap Rijn en IJssel werden uiteindelijk 20 bedrijfsbodem- en -waterplannen opgesteld. Hiermee zijn de agrariërs samen met het waterschap aan de slag gegaan om hun waterhuishouding te verbeteren. Diverse maatregelen werden uitgevoerd die bijdragen aan schoon water, een betere bodem en het tegengaan van wateroverlast en -tekort. Zo werden op diverse percelen boerenstuwtjes geplaatst, werd gewerkt met diverse mengsels voor kruidenrijk grasland, werd organische stofgehalte van de bodem verhoogd en loopt een proef met druppelirrigatie in gewassen. Het project wordt nu – na ongeveer 2 jaar – afgesloten, maar krijgt gelijk een vervolg. Waterschap Rijn en IJssel blijft zich inzetten en samenwerken met boeren om water langer vast te houden op de percelen. Meer nodig dan ooit.

Lees hier de nieuwsbrief over het project.

Back to top