Bedrijfswaterplan van Nico Neppelenbroek

Deze melkveehouder wilde kijken naar verbeterkansen. Nico Neppelenbroek heeft samen met zijn broer een melkveebedrijf in Zuidwolde. De initiatiefrijke melkveehouder wilde zijn waterhuishouding op een deel van zijn percelen verbeteren. Daarom heeft hij in 2015, ondersteund door het waterschap, een bedrijfsbodem en -waterplan op laten stellen door Aequator.
 
'Het begon met het idee om met de aanleg van peilgestuurde drainage het waterpeil te optimaliseren. Hiervoor heb ik een maquette gemaakt om dit in beeld te brengen. Met dit idee ben ik naar het waterschap Reest en Wieden gegaan. Zij waren gelijk enthousiast. We zijn hier vervolgens op gaan voortborduren.'

Peilgestuurde drainagebuizen

Dit betekende de start van het project Voorbeeldbedrijf Neppelenbroek. Jurgen Neimeijer, DAW-regiocoördinator in Overijssel en Zuid-Drenthe, is nauw betrokken bij het hele proces. 'Het toepassen van peilgestuurde drainage is een maatregel die we vanuit DAW stimuleren. Het waterpeil in de percelen is veel beter te sturen. Dit heeft een positief effect op de bodemconditie. Het bodemleven blijft beter intact en je hebt zo een betere benutting van mest en andere hulpstoffen. Peilgestuurde drainage voert niet alleen water af in natte tijden, maar kan juist ook in droge tijden ingezet worden om water aan te voeren. De drainagebuizen komen uit in een zelf aangelegde sloot waarin Nico zelf het waterpeil regelt. Het is de finetuning voor de gewassen en de bewerkbaarheid van de bodem.'

Win-win situatie

'Het unieke van voorbeeldbedrijf Neppelenbroek is dat hij het waterpeil op zijn percelen zelf kan sturen. Hij is niet afhankelijk van het waterschapspeil. Dit komt omdat hij een sloot heeft laten graven naast de sloot van het waterschap, waarin hij zelf het waterpeil regelt.' Neppelenbroek vult aan: 'Daardoor kan het waterschap het peil verhogen voor het naastgelegen natuurgebied en hoeft het waterschap geen rekening te houden met mijn waterpeil. Dit is winst voor beide partijen.' In het project ligt de focus met name op peilgestuurde drainage, maar het bedrijfswaterplan laat echter een breder aspect aan maatregelen zien.
 
Neppelenbroek: 'In het plan staan bijvoorbeeld maatregelen voor het verhogen van de organische stofgehalte. Daarnaast experimenteren we met andere teelten. Dus niet de omstandigheden aanpassen aan de teelt, maar een product telen dat past bij de situatie.'

Langdurig proces

Het uitwerken en uitvoeren van het plan was niet van de ene op de andere dag geregeld. 'Voordat er een uitvoerbaar plan ligt en het geld is geregeld, gaan er veel gesprekken aan vooraf. Dat verhoogt wel de drempel. Maar uiteindelijk houd ik het doel voor ogen en geloof ik dat het gewenste resultaat wordt bereikt: het optimaliseren van het waterpeil en daarmee verbeteren van de waterhuishouding en bodemvruchtbaarheid', aldus Neppelenbroek.
 
'Nico is een voorbeeld voor andere agrariërs. Hij denkt iets uit en gaat zelf actief op zoek naar bronnen en welke techniek erbij past. Hij steekt er veel tijd en geld in. Dit traject geeft een goed beeld van waar ondernemers in de praktijk tegenaan lopen en helpt ons om het proces een volgende keer te kunnen versnellen', zegt Neimeijer.

Kennis en ervaring doorgeven

Neppelenbroek wil als voorbeeldbedrijf collega-ondernemers, maar ook mensen van het waterschap en andere geïnteresseerden meenemen in het proces en de maatregelen op zijn bedrijf. 'Ik wil mijn kennis en ervaringen graag doorgeven en hoop uiteindelijk dat mensen enthousiast worden en ook een bedrijfswaterplan laten opstellen. Door samen te werken met collega’s en partijen als het waterschap is er veel mogelijk.'

Back to top