BEE Deals

BEE Deals

Meer ruimte voor natuur en ecologie!

In een regio waar veel intensieve tuinbouw plaatsvindt, zoals in de gemeente Zundert, worden relatief veel voor bijen schadelijke gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Met dit project, Bee Deals, gaan we aan de slag met een groenere en meer natuurlijke oplossing.

De aanleiding voor dit project is de achteruitgang van de bijenpopulatie gedurende de laatste jaren. Om dit tegen te gaan is er een gezamenlijke actie opgezet. Waarbij het doel is om de ecologie een ′boost′ te geven in de regio.

Resultaat

In de Bee Deal hebben meerder partijen met elkaar afgesproken om daar waar ze kunnen bij te dragen. Zo is er gerealiseerd dat er minder schadelijke gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden in de tuinbouw in de regio, is er meer ruimte voor natuur en ecologie door onder andere de aanleg van bloemrijke stroken. En er zijn bijenhotels geplaatst. Al met al een mooie stap richting een meer natuurinclusieve omgeving.

BEE Deals
Contactpersoon:
Casper Lambregts
Waterschap Brabantse Delta
Thema:
Gewasbescherming, Bodem
Sector:
Fruitteelt
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Brabantse Delta
Looptijd:
2014 - 2019
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
CLM
Betrokken partijen:
ZLTO, gemeente Zundert

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top