Beegden

Beegden

Aanpak nitraatuitspoeling Limburgse zandgronden

Voor een duurzame drinkwaterwinning moet de grondwaterkwaliteit onder de Limburgse zandgronden verbeteren. Het nitraatgehalte onder de wortelzone dient onder de norm van 50 mg/l te komen. In de periode 2019-2022 verbeteren we de kennis rondom het grondgebruik. Het handelen van de ondernemer is de sleutel tot succes om tot een betere bodem- en waterkwaliteit te komen.

Door nutriënten efficiënter te benutten in de bodem verbetert de grondwaterkwaliteit. Een betere benutting kan bereikt worden door maatregelen te nemen op het gebied van bodemstructuur, organisch stofgehalte, grondbewerking, gewaskeuze, gebruik vanggewassen en bemesting. Het gevolg is minder uitspoeling van nitraat naar het grondwater. Dit resulteert in schoner grondwater voor de drinkwatervoorziening. Uiteindelijk levert dit naast maatschappelijke baten óók een beter bedrijfsresultaat voor de agrarische bedrijven op!

Aanpak

Begin 2020 wordt de werving van deelnemers in de grondwaterbeschermingsgebieden in Noord-Limburg opgepakt. We starten dan ook direct samen met de deelnemers met de eerste maatregelen in het gebied. Het doel is om met deze deelnemers op minimaal 50%, maar idealiter op 80%, van de agrarische gronden binnen het grondwaterbeschermingsgebied actief de nitraatuitspoeling te verminderen.

We doen dit op basis van individuele bedrijfsbegeleiding en waar mogelijk groep sessies met de bedrijven. Hiervoor benutten we de ′Duurzaam Schoon Grondwater′-methodiek en innovatieve maatregelen zoals bijv. door de WUR onderzocht op proefboerderij Vredepeel. Ook vindt er, net als op de lössgronden, een nulmeting plaats. Op basis van deze gegevens maken we een trend zichtbaar van de nitraatgehalten in de bodem door de (gemeten) jaren heen.

Heeft u vragen? Of wellicht wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met Arend Jan Cuperus.

Beegden
Contactpersoon:
Arend Jan Cuperus
Arvalis
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Bodem, Grondwaterbescherming
Sector:
Overig
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Limburg
Looptijd:
2019 - 2022
Provincie:
Limburg

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top