Bezem door de middelenkast Rijnland

Bezem door de middelenkast Rijnland

Zonder boete bestrijdingsmiddelen afvoeren

Agrariërs hebben vaak niet-toegelaten bestrijdingsmiddelen in hun kast staan. Soms zijn ze hiervan niet op de hoogte of weten ze niet goed wat ze met de middelen aan moeten. Met de ′Bezem door de middelenkast′ actie konden deze kosteloos, anoniem en zonder boete afgevoerd worden.

Met deze actie wilde het hoogheemraadschap van Rijnland voorkomen dat niet-toegelaten bestrijdingsmiddelen opgebruikt of geloosd worden en op deze manier in het grondwater terechtkomen. Tussen 10 januari en 15 april 2019 konden maximaal 400 boeren zich opgeven om aan deze actie mee te doen. Door de grote animo was de actie al vol voor de uiterste datum.

Samenwerkende partijen

De actie werd uitgevoerd door CLM in opdracht van hoogheemraadschap Rijnland. Dit gebeurde in samenwerking met leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen. CLM stemde de actie ook af met Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de omgevingsdienst West-Holland. Op die manier moest voorkomen worden dat toezichthouders/handhavers elkaar kruisten. Door de samenwerkende partijen en agrariërs werd met dit project gewerkt aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

Bezem door de middelenkast Rijnland
Contactpersoon:
Hester de Boer
Hoogheemraadschap van Rijnland
Erwin Hoftijser
CLM
Sector:
Overig
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
HHRS van Rijnland
Looptijd:
10 januari t/m 15 april 2019
Provincie:
Noord-Holland, Zuid-Holland
Initiatief van:
Hoogheemraadschap van Rijnland
Betrokken partijen:
Hoogheemraadschap van Rijnland en CLM in samenwerking met leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen

Projectkaart

Back to top