Bodem-UP (Brabant breed)

BodemUp

Het driejarige project BodemUp in Noord-Brabant  is een van de projecten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. In dit project werken agrariërs samen  aan een betere bodem- en waterkwaliteit en minder nitraatuitspoeling in grondwaterbeschermingsgebied.

BodemUp is eind 2018 gestart met vier grondwaterbeschermingsgebieden, namelijk Vessem, Helvoirt, Gilze en Bergen op Zoom. Inmiddels is het project uitgerold over heel Brabant en kunnen alle Brabantse agrariërs deelnemen aan BodemUp. Het project BodemUp loopt nog tot eind 2021.

Haal meer uit je bodem

Door efficiënter om te gaan met nutriënten en grondstoffen haal je meer uit de bodem, dat is de boodschap van BodemUp. Om de juiste stappen te nemen en de bodem op het bedrijf te verbeteren, krijgen deelnemers advies en begeleiding vanuit het project. Drie keer per jaar komt een adviseur langs op het erf. Tijdens een studiebijeenkomst en/of keukentafelgesprek bespreekt de adviseur welke maatregelen enerzijds de bodem- en waterkwaliteit verbeteren en anderzijds goed zijn voor het bedrijfsrendement.

Perceel gericht

Een belangrijk aspect binnen het project BodemUp is dat het perceelgericht werkt. Deelnemers bepalen zelf met welk perceel zij aan de slag willen: op welk perceel blijft de gewasopbrengst achter? Op welk perceel spoelen nutriënten en grondstoffen uit? Ondersteund door de adviseur kiest de deelnemer de maatregel die bij zijn bedrijfsvoering past en tegelijkertijd bijdraagt aan een betere bodemgezondheid. Zo ontstaat een win-winsituatie.

Informatie, contact en zelf aan de slag

Neem voor meer informatie contact op via e-mail met projectleider Marijgje Wijers.

Meer over de maatregelen

Op de speciale ZLTO-website over BodemUp staan documenten en flyers over de maatregelen. Via onderstaande links komt u bij die informatie op die site terecht:
Toepassing van de maatregelen (pdf)
Flyer Biostimulanten (pdf)
Flyer Compost (pdf)
Flyer Kruidenrijk grasland (pdf)
Flyer Lutum (pdf)
Flyer Precisielandbouw (pdf)

Zelf aan de slag

Ga met ZLTO aan de slag voor een betere bodemvruchtbaarheid, voor een betere benutting van nutriënten en om nog meer uit je bodem te halen. Je krijgt begeleiding in het nemen van de juiste stappen om de bodem op je bedrijf te verbeteren. Alle informatie hierover vind je op de speciale ZLTO-website van BodemUp.

Back to top