Bodemverbetering Agro As de Peel

Bodemverbetering Agro As de Peel

Op naar een beter ecosysteem!

In dit project gaan we aan de slag om een bodemverbetering te bereiken, ten gunste van het ecosysteem en de agrarische bedrijfsvoering. Door onder andere het verhogen van het organische stofgehalte, creëren de agrariërs een duurzaam perspectief voor de gewasopbrengsten.

Het project is opgedeeld in vijf deelprojecten, maar gezamenlijk geven ze inzicht in welke lokale organische (niet eetbare) reststromen ingezet kunnen worden voor bodemverbetering in de Agro As de Peel. Niet onbelangrijk daarbij is dat het in een passende vorm en rendabel te realiseren moet zijn.

Maatregelen en resultaat

Maar hoe gaat dit in z′n werk? Eerst wordt uitgezocht, samen met agrarische ondernemers, welke organische reststromen er lokaal beschikbaar zijn. Denk daarbij aan een lokale composteercoöperatie of bermmaaisel van een waterschap. Dan kijken we naar de effecten bij toepassing op het land, dit wordt over een periode van tenminste 5 jaar gemonitord. Vervolgens bepalen we samen met de ondernemers wat het beste werkt, zo werken we samen aan een betere bodem en een beter ecosysteem!

Bodemverbetering Agro As de Peel
Contactpersoon:
Michiel Ytsma
Agro As De Peel gebiedssamenwerking, Gemeente Uden
Rob van Roosmalen
HAS KennisTransfer en Bedrijfsopleidingen
Thema:
Mineralenbenutting, Mest, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Aa en Maas
Looptijd:
september 2017 - juli 2023
Provincie:
Noord-Brabant
Betrokken partijen:
Agrariërs (o.a. Koen Linders, Jos Verstraten en Erik Geene), BMF, Waterschap Aa en Maas, ZLTO, HAS Hogeschool, Agro As de Peel (Uden, Landerd, Boekel, Sint Anthonis, Mill)

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top