Bodemverdichting Fryslân

Bodemverdichting Fryslân

Boeren en loonwerkers samen tegen bodemverdichting

Bodemverdichting van de ondergrond is een probleem in de landbouw. Ongeveer 45% van de oppervlakte in Nederland en zelfs een hoger percentage in de noordelijke provincies is in grotere of kleinere mate verdicht.

Het project Bodemverdichting Fryslân wil de bewustwording rond de verdichtingsproblematiek bevorderen. Daarbij is het van belang dat agrariërs en loonwerkers samen optrekken om bodemverdichting te voorkomen of tegen te gaan. Binnen het project Bodemverdichting Fryslân zijn drie pilotgroepen samengesteld. Deze groepen bestaan uit een loonbedrijf en twee agrarische bedrijven met verschillende soorten grond en bouwplan. Van Hall Larenstein begeleidt en adviseert als kennisinstelling. Brancheorganisatie Cumela Nederland helpt mee de maatregelen naar de aangesloten loonbedrijven te communiceren. De drie pilotgroepen werken aan boerenexperimenten. Tegelijkertijd worden demo- en kennisdagen georganiseerd. Daarnaast wordt een checklist voor de samenwerking tussen loonwerker en agrariër samengesteld.

Checklist

De checklist ondersteunt de samenwerking tussen loonwerkers en agrariërs. Aan de hand daarvan kunnen, voorafgaand aan het seizoen, concrete afspraken over bodembeheer worden gemaakt. Gekeken wordt bijvoorbeeld naar de periode waarin het werk moeten plaatsvinden en onder welke (weers)omstandigheden er geen of juist wel werkzaamheden worden uitgevoerd.

Een evaluatie en vervolgtraject staan ook op stapel.

Voor meer informatie over het project Bodemverdichting Fryslân kunt u contact opnemen met projectleider Dirk Johan Feenstra.

Bodemverdichting Fryslân
Contactpersoon:
Dirk Johan Feenstra
Projecten LTO Noord
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting
Sector:
Overig
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Wetterskip Fryslân
Looptijd:
2019 - 2020
Provincie:
Friesland
Initiatief van:
LTO Noord, Van Hall Larenstein, CUMELA Nederland
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top