Boer zoekt water

Boer zoekt water

Vasthouden van water in droge periodes

Het klimaat verandert. We hebben te maken met stijgende temperaturen, langere periodes van droogtes en heftigere regenbuien. Ondanks klimaatverandering willen we nu en in de toekomst kwalitatief goed ruwvoer blijven produceren voor onze koeien.

Door onze huiskavel te voorzien van ondergrondse leidingen (drains) kan er via het systeem water ingelaten worden. Dit water wordt ingelaten via een beek. Door de drains aan het einde met elkaar te verbinden en afsluitbaar te maken, wordt het water in het perceel vastgehouden voor droge periodes. Is er teveel water, dan kan de afsluiter open worden gezet en kan het water teruggevoerd worden naar de beek. Daarnaast gebruiken we een ondersteunend systeem genaamd "Beregeningssignaal".

Sub-irrigatie

Het sub-irrigatiesysteem, ookwel peilgestuurde drainage met wateraanvoer genoemd, is aangelegd over een oppervlakte van bijna 50 hectare verdeeld over 11 compartimenten. Geprobeerd wordt om het advies van BeregeningsSignaal verder te verbeteren door toepassing van sensoren: grondwaterstandmeters en bodemvochtmeters die op afstand zijn uit te lezen. Op deze manier proberen we de noodzaak tot beregenen verder te beperken. Daarnaast zou het moeten helpen om het systeem beter aan te kunnen sturen. We zijn nu bezig om ervaringen op te doen.
Volgend jaar willen we vanuit ons project "Boer zoekt Water" een aantal bijeenkomsten organiseren om kennis met elkaar uit te wisselen.

Zie ook http://www.boerzoektwater.nl/

Boer zoekt water
Contactpersoon:
Eric Broers
Waterschap aa en Maas
Thema:
Verdroging en vernatting, Bodem
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Aa en Maas
Looptijd:
Het project is afgerond
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
De familie Ulen
Betrokken partijen:
ZLTO, Gebroeders Emonds, Promeco, Loonbedrijf Berkers, Adviesbureau Pijnenburg, Holland Drilling

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top