Boeren werken aan schone sloten

Boeren werken aan schone sloten

Op 1 januari 2016 is het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer gestart: het ANLb. Bij het opstellen hiervan is gebruik gemaakt van de kennis en ervaring uit het verleden. Onder andere van het project ′Samen werken aan schoon water′ in Waterland.

Het project is een samenwerking tussen Natuurvereniging Water, Land en Dijken en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Boeren in Laag Holland en West-Friesland voerden groenblauwe diensten uit. Met eenvoudig en makkelijk toepasbare aanpassingen in het waterbeheer, leveren zij een directe bijdrage aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

Maatregelen

Dit experimentele project is na twee jaar afgerond. De deelnemende boeren hebben in die tijd de volgende maatregelen getest op het effect op de waterkwaliteit:
- Aanleg van natuurvriendelijke oevers.
- Inzaaien en beheren van akkerranden.
- Natuurvriendelijk oever- en slootbeheer.
- Voorkomen van erfafspoeling.
- Ontwikkeling in verwerking van maaisel en humest.

Tijdens het project is veel geleerd, kennis uitgewisseld en ervaring opgedaan met agrarisch waterbeheer. Met onder andere de praktijkervaring van de deelnemende boeren, hebben zij direct bijgedragen aan het verbeteren van het stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in 2016.

Boeren werken aan schone sloten
Contactpersoon:
Annemarie Koelemeijer
Vereniging Agrarisch Natuurbeheer: Water land en dijken
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Veen
Waterschapsgebied:
HHRS Hollands Noorderkwartier
Looptijd:
afgerond in 2014/2015
Provincie:
Noord-Holland
Initiatief van:
Natuurver. Water Land en Dijken (WLD)
Betrokken partijen:
HHRS Hollands Noorderkwartier, Boeren

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top