Bokashi toegankelijk maken voor de agrariër

Bokashi toegankelijk maken voor de agrariër

Maaisel inzetten voor een betere bodem

Bokashi is Japans voor ′goed gefermenteerd organisch materiaal′. Met dit project kijken we hoe boeren gefermenteerd maaisel uit watergangen kunnen inzetten voor bodemverbetering. Daardoor verdwijnen ook de nadelige effecten van het afzetten van maaisel op de slootkant.

In de vier waterschappen De Dommel, Brabantse Delta, Aa en Maas en Waterschap Limburg zijn proeven opgestart met het fermenteren van maaisel. De waterschappen kijken samen met onderzoekers en boeren wat de beste werkwijze is, en hoe Bokashi gebruikt kan worden in de boerenpraktijk. De eerste resultaten zijn positief ontvangen door circa 130 belangstellenden op demonstratiedagen.

Hoe wordt het gebruikt?

Bij Bokashi wordt het organisch materiaal in het begin vermengd met een toevoegmiddel, en daarna met rust gelaten. Het eindresultaat bestaat nog uit ruw plantaardig materiaal, terwijl dit bij compost helemaal is afgebroken. Boeren kunnen Bokashi daarom bewust inzetten om een rijk en actief bodemleven te krijgen. En het is ook winst voor de waterkwaliteit: als maaisel op de slootkant ligt, kan er percolaatvocht vrijkomen en te veel voedingsstoffen in het water brengen. Door maaisel af te voeren, zorgen de waterschappen ook nog eens voor stabielere oevers, verlaging van onkruiddruk en toename van biodiversiteit.

Bokashi toegankelijk maken voor de agrariër
Contactpersoon:
Maarten van Schijndel
Waterschap De Dommel
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering, Gewasbescherming, Verdroging en vernatting, Bodem
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas
Looptijd:
2016 - 2018
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
Waterschap De Dommel
Betrokken partijen:
ZLTO, waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, Groeibalans

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top