Bouwe Bakker

functie: 
Regiocoördinator
Provincie: 
Friesland
telefoonnummer: 
06-52 48 19 91
e-mailadres: 
bbakker@ltonoord.nl

 
 
 
 
‘In mijn overtuiging heeft de landbouw belang bij schoon water. Agrarische ondernemers willen niet dat mineralen en gewasbeschermingsmiddelen voor de gewasteelt, terechtkomen in het oppervlakte- of grondwater. Dat is voor hen puur verlies. Ze zijn gebaat bij een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering en gebruik van middelen.'
 
'Maar om dit te realiseren is nog niet zo eenvoudig. Zo ondervindt de landbouw steeds meer last van weersextremen en klimaatverandering. Hier moeten we met elkaar antwoorden op formuleren door projecten te bedenken die direct aansluiten bij de behoeften van de boeren. Ik vind het een mooie uitdaging.'
'Een van de projecten waarbij ik betrokken ben, werkt aan het toepassen van peilgestuurde drainage en onderwaterdrainage. Ik ben ervan overtuigd dat deze techniek om het watersysteem te optimaliseren de komende decennia door de landbouw breed zal worden gedragen. Met deze nieuwe vormen van drainage en infiltratie kunnen we de grondwaterstand optimaliseren, waardoor agrarische ondernemers hun mineralen optimaal kunnen benutten, de bodem gezond blijft en minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn.’

Back to top