Bovenwettelijke vervanging fruitpompen

Bovenwettelijke vervanging fruitpompen

- DIT PROJECT IS AFGEROND - In de Noordoostpolder ligt circa 500 hectare fruitteeltgebied. Door wateraanvoer tijdens nachtvorst en droogteperiodes te garanderen wordt de fruitteelt beschermd.

Bij 9 agrariërs worden nieuwe duurzame pompen geïnstalleerd. Deze pompen dienen een minimale levensduur van 20 jaar te halen en 10 jaar grootonderhoudvrij te zijn.

Bovenwettelijke vervanging fruitpompen
Contactpersoon:
J. van Riel
Waterschap Zuiderzeeland
B. Warmolts
Waterschap Zuiderzeeland
Thema:
Verdroging en vernatting
Sector:
Fruitteelt
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Zuiderzeeland
Looptijd:
september 2020 - november 2020
Provincie:
Flevoland
Initiatief van:
Waterschap Zuiderzeeland
Betrokken partijen:
Fruittelers

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top