Bufferboeren Veghel

Bufferboeren Veghel

Minder droogteschade in waterwingebied

In het waterwingebied bij Veghel heeft Brabant Water vergunning om de drinkwaterwinning te verhogen. Terzijnertijd wordt bijna 4 miljoen kuub meer opgepompt. Als goede buur wil Brabant Water de droogteschade voor de betrokken boeren te verminderen, door de bodem van de agrarische gronden te optimaliseren.

Dertig agrariërs komen samen in een ondernemersgroep en bespreken daar mogelijke maatregelen en delen hun kennis onderling. Ze gaan aan de slag met het verhogen van het gehalte organische stof, verbetering van het bodemleven, drones en sensingtechnieken, precisiebemesting, bemestingsstrategie en groenbemesters en het bandenspanningwisselsysteem. Verder willen we een experiment houden met omgekeerde drainage, en waterconservering met LOP-stuwen toepassen.

Verwachte resultaten

We richten ons erop dat de deelnemende boeren en tuinders allemaal tenminste vijf maatregelen hebben doorgevoerd. Ook willen we vier demovelden ingericht hebben. Daarnaast is het van belang dat de deelnemers zich gesterkt voelen, doordat ze weten wat ze kunnen doen aan de gevolgen van de verhoogde waterwinning en het veranderende klimaat. De resultaten delen we graag met andere agrariërs in het zuidoostelijk zandgebied van Nederland, zodat de hele sector klaar is voor de toekomst.

Bufferboeren Veghel
Contactpersoon:
Ruud van Nieuwenhuijze
Brabant Water
Thema:
Bedrijfsvoering, Bodem, Bemesting, Gewasbescherming, Verdroging en vernatting, Mineralenbenutting
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Aa en Maas
Looptijd:
najaar 2017 - looptijd 3 jaar
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
Brabant Water en ZLTO
Betrokken partijen:
Waterschap Aa en Maas

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top