Bufferstroken 2.0, notenteelt

Bufferstroken 2.0, notenteelt

Stimuleren aanleg van bufferstroken met notenbomen

Een bufferstrook is een stuk grond tussen een landbouwperceel en het ernaast gelegen oppervlaktewater met als doel het water te beschermen tegen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Met de bufferstrook 2.0 wordt het voor u aantrekkelijker gemaakt om hieraan mee te doen.

In het beheergebied van Waterschap Rijn & IJssel is dit project gestart om het idee van bufferstroken met notenbomen- of struiken langs watergangen te plaatsen. U wordt gestimuleerd om over te gaan op deze nieuwe, innovatieve manier van het gebruik van bufferstroken.
Het is gebleken, dat een boom de af- en uitspoeling van nutriënten meer beperkt dan gras, en dat is goed voor de waterkwaliteit.

Win-winsituatie

De in speciale plantverbanden aangelegde bomen leveren noten op, wat een extra bron van inkomsten is voor u. Ander voordeel is dat een bufferstrook 2.0 doorgaans breder is dan een grasstrook en daardoor effectiever voor het verbeteren van de waterkwaliteit. De bomen nemen CO2 op en leggen dit vast in het hout. Een bufferstrook met bomen heeft een grotere biodiversiteit dan enkel een grasbufferstrook en heeft geen bemesting en/of bespuiting nodig in de randen. Er is sprake van een lage onkruiddruk.
Ook produceert een bufferstrook biomassa ten behoeve van de organische stof en zelfcompostering.

Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit
Het project Bufferstroken 2.0 in Gelderland is inmiddels afgerond. Op de website van Groen Kennisnet staat een artikel over de afronding en resultaten van het project.
Het project is niet onopgemerkt gebleven. Eind 2020 heeft het project de aanmoedigingsprijs gewonnen in de tweejaarlijkse Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit. In haar toelichting schrijft de jury dat ′het project zo laagdrempelig en perspectiefvol is, dat het veel kansen biedt om de landbouwsector een boost te geven′, aldus het juryrapport (pdf).

Bufferstroken 2.0, notenteelt
Contactpersoon:
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Rijn en IJssel
Looptijd:
1 oktober 2017 – december 2019
Provincie:
Gelderland
Initiatief van:
Stichting Crop Eye
Betrokken partijen:
Projecten LTO Noord, Waterschap Rijn en IJssel
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top