Carbon Farming

Carbon Farming

Koolstofopslag binnen het landgebruik

Als gevolg van de huidige agrarische productiepraktijken vindt bodemdegradatie en biodiversiteitsverlies plaats in het Noordzeeregio gebied. Door toepassing van technieken voor het afvangen en opslaan van koolstof binnen het landgebruik kan dit proces gekeerd worden.

Om de transitie van koolstofopslag in de bodem een succes te laten zijn is het nodig om de complete voedselketen hierbij te betrekken. Vandaar dat er 150 agrarische ondernemers bij dit project betrokken worden. Met het project willen we meer bewustzijn creëren voor het ecologisch en economisch potentieel van koolstof opslag.

Resultaat

Door nieuwe business cases te ontwikkelen, te testen en te valideren zal dit project het bewustzijn vergroten bij economische actoren, autoriteiten en consumenten met betrekking tot het potentieel van koolstof boeren, als het eenmaal is ingebouwd in het agrarische productieproces. Dit project zal ook bijdragen aan het stimuleren van de vergroening van de economie in het projectgebied. Samen bouwen we aan deze manier van ′carbon farming′ door 10.000 ton CO2 op te slaan en meer kennis op te doen over het verbeteren van bodemfysica.

Carbon Farming
Contactpersoon:
Walter Jonkers
Provincie Zeeland
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting, Bodem
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Klei
Waterschapsgebied:
Waterschap Scheldestromen
Looptijd:
beoogde start: september 2018 - augustus 2021
Provincie:
Zeeland
Initiatief van:
ZLTO
Betrokken partijen:
Stichting Bionext, Inagro vzw, Thünen-Instiut für ökologischen Landbau e.a.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top