Carbon Valley

Carbon Valley

Verhogen organisch stofgehalte in de bodem

In het project Carbon Valley werken agrariërs van Het Groene Woud, de Duinboeren en Agro As de Peel aan het management van organische stof in de bodem. Daarbij is het doel om het organische stofgehalte in de bodem te verhogen, zowel op melkveebedrijven als boomkwekerijen.

Organische stof is een cruciale schakel in een gezond bodemproces. Ruim 70 agrariërs gaan aan de slag om op hun bedrijf een meer duurzame kringloop te realiseren. De organische stof werkt daarbij als een spons, het houdt water vast bij droogte en kan water bufferen bij regenval. Ook bindt het nutriënten, waarbij verlies naar het water dus voorkomen wordt.

Resultaten

Organische stof is afkomstig van plantenwortels, gewasresten en mestsoorten. Het bestaat dus veelal uit bodemeigen materiaal. Het verhogen van het organisch stofgehalte heeft positieve effecten op de kwaliteit van de grond. Het is de bedoeling dat minimaal 200 agrariërs dit toepassen en opnemen in hun bedrijfsvoering. Het gaat om simpele maatregelen, als klaver en kruiden in grasland en afwisselend maaien en weiden. Bij bouwland kun je de afbraak van organische stof verminderen door niet-kerende grondbewerking of het gebruik van meer groenbemesters of vanggewassen. Zo creëren we in Midden- en Oost Brabant met individuele maatregelen een betere bodemprocessen in een heel gebied.

Carbon Valley
Contactpersoon:
Emiel Anssems
Stichting Duinboeren
Peter Ramakers
Provincie Noord-Brabant
Thema:
Mineralenbenutting, Mest, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting, Bodem
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Rivierenland, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas
Looptijd:
2017 - 2020
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
Stichting Duinboeren
Betrokken partijen:
Het Groene Woud, Agro As de Peel, Prov. Noord-Brabant, AgroFoodCapital

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top