Dal van De Kleine Beerze

Dal van De Kleine Beerze

Landcoöperatie

Wilt u dat ook de volgende generaties mooi kunnen leven, wonen en werken in het Dal van de Kleine Beerze? Laten we dan via onze Landcoöperatie samen werken aan een vitale en duurzame leef-, woon- en werkomgeving als waardevol nalatenschap. In de landcoöperatie gaan boer en burger met elkaar in gesprek over het duurzame beheer van gronden.

Als particulier koopt u één of meerdere certificaten van Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze voor de prijs van 2.500 euro per stuk. Als certificaathouder bent u mede-eigenaar van de gronden, die in het bezit zijn van de coöperatie. De coöperatie verpacht deze gronden aan boeren uit de streek. Er gelden duurzame voorwaarden, die wij als coöperatie opstellen. De verbetering van bodem- en waterkwaliteit en biodiversiteit staan hierbij altijd voorop. Natuurlijk zien wij ook toe op de nalevering van de voorwaarden.

Het resultaat?

Een dynamisch, toekomstbestendig leeftgebied. Met oog voor een vitale gemeenschap en het platteland. En een betere bodemkwaliteit, waterkwaliteit en biodiversiteit.
We gaan aan de slag voor de toekomst van onze streek. Landbouw met aandacht voor de omgeving. Met respect voor bodem, mens en dier.

Dal van De Kleine Beerze
Contactpersoon:
Thema:
Mineralenbenutting, Mest, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting
Sector:
Overig
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap De Dommel
Looptijd:
vanaf 2016 in uitvoering
Provincie:
Noord-Brabant
Betrokken partijen:
Provincie Noord-Brabant, ZLTO, LIB, IVN, Brabants Landschap

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top