DAW-delegatie in Almeria: kennisdeling en inspiratie

Eind mei 2018 vertrok DAW-regiocoördinator Marc Balemans met vertegenwoordigers van LTO Noord, Provincie Gelderland, Vitens en een deelnemer van Vruchtbare Kringloop Achterhoek naar het Spaane Almeria voor een Europese conferentie in het Spaanse Almeria. Deze delegatie mocht vertellen hoe Nederlandse boeren samen met de waterschappen en de provincie werken aan voldoende, schoner water en aan een betere kwaliteit van de bodem.

Het was opvallend dat de sector in alle Europese landen voor dezelfde uitdagingen staat. 'In het begin had ik het idee dat we allemaal met heel verschillende projecten bezig zijn. Maar als je met mensen in gesprek raakt dan blijkt al snel dat we eigenlijk allemaal dezelfde uitdagingen hebben.'

Meer kennis bij elke boer

Regiocoördinator Marc Balemans is enthousiast over de workshops en de excursies. 'Het was goed om kennis te halen en te brengen. We hebben vanuit onze delegatie het signaal afgegeven aan de andere landen om boeren nog meer bij elkaar te brengen om ervaringen te delen en zo de kennisontwikkeling van de individuele boer te versterken. In Nederland doen we dat al volop, maar we merkten dat dit in andere  landen niet altijd het geval is. Ook werd duidelijk dat landbouw belangrijk is voor Europa. Er zal geld vrij komen voor innovaties op het gebied van waterkwaliteit en om op de klimaatveranderingen in te kunnen spelen. We hebben bovendien elkaar als team ook beter leren kennen. Ook dat is nuttig, want er is in Nederland ook nog veel te doen als het gaat om water en bodem. Europa, zowel de collega boeren en tuinders als de Europese commissie, kan ons daar bij helpen.'

Bekijk verslagen en video's

De delegatie deed regelmatig verslag via de facebookpagina van DAW

 

Nieuwsberichten op de DAW-site

Delegatie-deelt-kennis-met-europese-collega's

'Allemaal-dezelfde-uitdagingen'

Video's

Back to top