DAW Hollandse Delta: Missie erfemissie GBM

DAW Hollandse Delta: Missie erfemissie GBM

Minder erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen

De waterkwaliteit in het gebied van Waterschap Hollandse Delta voldoet nog niet aan de gestelde normen. Een van de oorzaken daarvan is de emissie van gewasbeschermingsmiddelen uit de akkerbouw. In Zuid-Holland ligt circa 70-80% van de akkerbouwers in het werkgebied van Hollandse Delta. Hiermee is de regio één van de belangrijkste akkerbouwgebieden van Nederland.

Onder de akkerbouwers in het gebied leeft de wens om kosteneffectief met gewasbeschermingsmiddelen om te gaan. Het waterschap streeft daarnaast naar zo min mogelijk emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Daarom zijn het waterschap en LTO Noord dit project gestart om erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen en terug te dringen.

Landbouwspuit

Emissie van gewasbeschermingsmiddelen komt deels voort uit het gebruik van de landbouwspuit. Door de spuit voortaan niet meer te vullen en te reinigen op het erf of in het veld, maar op een vul- en wasplaats wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater beter. Met het project kunnen akkerbouwers hulp krijgen bij investeringen op hun erf voor vermindering van de erfemissies. We streven er naar om 30 eenvoudige wasplaatsen voor kleinere bedrijven of minder spuit-intensieve teelten en 6 uitgebreide was- en vulplaatsen inclusief reinigingsinstallaties voor de landbouwspuit te realiseren. Het project loopt tot 2020.

DAW Hollandse Delta: Missie erfemissie GBM
Contactpersoon:
Joelle de Pee
LTO Noord
Piet Lugtigheid
Waterschap Hollandse Delta
Thema:
Gewasbescherming
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Klei
Waterschapsgebied:
Waterschap Hollandse Delta
Looptijd:
1 maart 2017 - 30 juni 2020
Provincie:
Zuid-Holland
Initiatief van:
Vereniging LTO Noord, Delphy
Betrokken partijen:
Projecten LTO Noord, Delphy
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top