DAW Innovatie in de praktijk – Gouwe Wiericke

DAW Innovatie in de praktijk – Gouwe Wiericke

Vervolg voor Kringlooplandbouw in veenweide

Na het succesvolle project ′Duurzaam boeren in Gouwe-Wiericke′ start een vervolgproject in de veenweidegebieden Bodegraven-Woerden en Gouwe-Wiericke. Het verrichten van diverse metingen aan de waterkwaliteit bij 10 praktijkbedrijven heeft veel inzicht gegeven in de relatie tussen de bedrijfsvoering en de waterkwaliteit rondom het bedrijf. Nu moeten we doorpakken.

2 verdiepingsgroepen met circa 25 deelnemers, één voor bodem en één voor water, gebruiken ervaringen uit het eerdere project om maatregelen te verbeteren. Door meer te meten worden het effect van de maatregelen beter in kaart gebracht. En door meer bedrijven bij het project te betrekken, creëren we meer draagvlak voor Kringlooplandbouw.

Bodem en Water

Met nieuwe technologieën voor het meten van bodemopbrengst en precisiebemesting voor de ruwvoerproductie willen we inzicht krijgen in de relatie tussen bemesting en grasproductie. Ook op het gebied van erfafspoeling en de relatie tot de waterkwaliteit willen we meer metingen verrichten. Door meer te meten krijgen we beter zicht op het effect van de genomen maatregelen. Met die kennis kunnen we vervolgens inzetten op maatregelen die écht werken. Door deze maatregelen te combineren en te testen op de pilotbedrijven willen we met elkaar een verdienmodel rondom Kringlooplandbouw ontwikkelen. Zo werken we samen toe naar een betere bodem- en waterkwaliteit en een effectievere bedrijfsvoering.

DAW Innovatie in de praktijk – Gouwe Wiericke
Contactpersoon:
Mieke Vergeer
Stichting gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Veen
Waterschapsgebied:
HHRS De Stichtse Rijnlanden, HHRS van Rijnland
Provincie:
Zuid-Holland

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top