DAW investeert in kennis met ontwikkeling opleidingsmodule bodembeheer

Steeds meer agrariërs werken aan schoon en voldoende zoetwater en aan goed bodembeheer. Agrariërs ontdekken dat ze invloed hebben en willen meer kennis over welke maatregelen effectief zijn voor hun bedrijf. In onze projecten puzzelen we samen met de boer en adviseurs naar wat zowel voor de waterkwaliteit als voor hem goed is.

Dit is een verhaal uit het jaarverslag van 2018, lees daarin meer over de gezette stappen. 

DAW investeert in kennis met ontwikkeling opleidingsmodule bodembeheer 

Samen met Stichting Veldleeuwerik en Aeres Hogeschool Dronten ontwikkelde het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in 2018 een opleidingsmodule over duurzaam bodem- en waterbeheer. Met dank aan de financiering uit de DAW-impuls kan nu geïnvesteerd worden in goede kennis over de bodem.

Behoefte aan kennis

Op de landbouwscholen is een tijdlang weinig aandacht geweest voor goed bodem- en waterbeheer. Daardoor is een generatie akkerbouwers opgeleid die veel weet over het leiden van een bedrijf, maar te weinig van wat zich afspeelt in de bodem. Dat stelt Hedwig Boerrigter, directeur van Stichting Veldleeuwerik. Deze kennisplatformorganisatie begeleidt akkerbouwers verspreid over heel Nederland bij verduurzaming. “Het aantal goede bodemexperts in Nederland is op één hand te tellen. Juist boeren willen duidelijkheid, want als de ene adviseur dit zegt over je bodem en de andere dat, dan weet je als akkerbouwer op een gegeven moment niet meer wat je moet doen voor een gezonde bodem.”

Belangrijke samenwerkingspartner

Zowel het DAW als Veldleeuwerik zetten zich in voor een vruchtbare, levende bodem en goed waterbeheer. De twee organisaties vinden elkaar in 2017. Boerrigter: “Wat aansprak is dat wij allebei graag samenwerken met boeren die vanuit intrinsieke motivatie aan de slag gaan met duurzaam bodembeheer. Enthousiaste akkerbouwers die beseffen dat de grond hun grootste kapitaal is en daar goed voor willen zorgen.”

Boeren aangesloten bij Veldleeuwerik werken aan de hand van een eigen duurzaamheidsplan aan verduurzaming van hun bedrijf en teelt. Ze komen samen in regiogroepen en winnen advies in bij de duurzaamheidsadviseurs en partners van Veldleeuwerik. Aan het einde van het jaar leggen de telers vast welke bovenwettelijke maatregelen zij hebben genomen om hun bedrijven duurzamer te maken. Zo monitort de stichting kwalitatief de voortgang in verduurzaming. “Op de vraag hoe komen we tot verbeterde waterkwaliteit, stuitten we vaak op het gebrek aan kennis over wat goed bodem- en waterbeheer is.”

Opleidingsmodule bodembeheer

Ook het team van hetDAW constateert een tekort aan kennis in het werkveld en besluit een cursus over bodembeheer en waterkwaliteit te ontwikkelen. Het wordt gefinancierd uit het DAW-impuls en Aeres Hogeschool Dronten krijgt opdracht een curriculum uit te werken. In 2019 kunnen de duurzaamheidsadviseurs van Veldleeuwerik de opleiding volgen en de kennis verspreiden onder ‘hun’ akkerbouwers. Hedwig Boerrigter: “Ik vind het heel bijzonder dat DAW in dit gat heeft durven springen. Het DAW investeert in kennis en het vakmanschap.”

DAW-programmamanager Geert de Groot sluit zich daar bij aan: “Ik denk dat de opleiding heel waardevol zal zijn voor akkerbouwers, zij zullen met hulp van de duurzaamheidsadviseurs grote stappen kunnen zetten op het gebied van verbeterde waterhuishouding op hun bedrijf. In 2019 zaaien we kennis en we hopen er in dit jaar ook al de vruchten van te oogsten.” De opleidingsmodule zal na dit pilotjaar opengesteld worden voor andere belangstellenden. Boerrigter: “Wij hopen dat de kennis over goed bodembeheer zich als een olievlek onder akkerbouwers zal verspreiden, of ze nou lid zijn van Veldleeuwerik of niet. Voor ons is het geslaagd wanneer wij van telers horen ‘ik heb meer begrip van mijn eigen bodem en weet wat te doen’.

Back to top