DAW Samen werken aan agrarische watermaatregelen in Noordoost Veluwe

DAW Samen werken aan agrarische watermaatregelen in Noordoost Veluwe

In de polders Oosterwolde-Oldebroek, Hattem en de Noordelijke IJsselvallei gaan we als agrarische sector samen met het waterschap aan de slag met het verbeteren van de waterkwaliteit en de waterhuishouding.

Doel is het bevorderen van innovaties en het verbeteren van de samenwerking tussen agrarische ondernemers en het Waterschap. Samen bekijken we welke maatregelen de waterkwaliteit en de waterhuishouding verbeteren. Maar ook willen we komen tot een gebiedsgerichte verbetering van het watersysteem èn de agrarische bedrijfsvoering. We organiseren bijeenkomsten met themagroepen en excursies en voeren keukentafelgesprekken.

Ondersteuning subsidieaanvraag

Ook ondersteunen we in het project agrarische ondernemers bij het aanvragen van subsidie voor fysieke investeringen. Het gaat hierbij om grotere investeringen. Randvoorwaarde voor deze subsidie is dat de aanpassingen in de watergangen leiden tot:
- verminderen van emissie van milieubelastende stoffen naar bodem en oppervlaktewater;
- verbetering van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit;
- beperken van de effecten van klimaatverandering.

Misschien heeft u zelf ook nog ideeën over maatregelen die bijdragen aan de samenwerking met het waterschap en waarmee u en uw collega′s aan de slag kunnen gaan? Wij stellen uw inbreng zeer op prijs!

DAW Samen werken aan agrarische watermaatregelen in Noordoost Veluwe
Contactpersoon:
Froukje van der Molen
Projecten LTO Noord
Wessel Doorn
Waterschap Vallei en Veluwe
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Vallei en Veluwe
Looptijd:
Binnen welke periode te realiseren? Wat is de planning van de werkzaamheden? september 2016 – 31 december 2019
Provincie:
Gelderland
Initiatief van:
LTO Noord
Betrokken partijen:
agrariërs, adviseurs, waterschap Vallei en Veluwe en provincie Gelderland
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top