Drijfmest verdunnen

Drijfmest verdunnen

Praktijktest op proefbedrijf Vredepeel

Met het toevoegen van water aan mest is er op eenvoudige wijze een hogere stikstofbenutting te realiseren. Op de proefbedrijf Vredepeel is er een bemestingsonderzoek uitgevoerd om dit in de praktijk te testen.

Hoe is dat in de praktijk aangepakt? De (rundvee)drijfmest is 1 op 1 verdunt met water, waardoor er voor melkveehouders een verhoogde ruw eiwit-opbrengst ontstaat. Het doel is daarbij om de effecten te kunnen bepalen van het verdunnen van drijfmest met water, dus met andere woorden: wat levert het nou exact op?

Opbrengst verhogen

Door (rundvee)drijfmest 1 op 1 te verdunnen met water kunt u als melkveehouder de ruw eiwit-opbrengst verhogen met ruim 150 kilo per hectare. Omgerekend is dit maar liefst 330 kilo soja. Het is dus zeker de moeite waard! Naast economisch voordeel, levert u hiermee ook een directe bijdrage aan de verbetering van de grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit. Win-win dus!

Drijfmest verdunnen
Thema:
Mineralenbenutting, Mest, Bedrijfsvoering
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Limburg
Looptijd:
2016 - 2017
Provincie:
Limburg
Initiatief van:
Agrifirm
Betrokken partijen:
WUR

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top