Duurzaam bodembeheer Utrecht West 1

Duurzaam bodembeheer Utrecht West 1

Impuls voor betere landbouw, bodem en water

De veranderingen in de landbouw vragen om nieuwe impulsen voor duurzaam bodem- en waterbeheer op grote schaal. In Utrecht-West zijn in dit project nieuwe experimenten uitgevoerd en bestaande kennis uitgebreid. Daarbij goed in de gaten gehouden of de diverse maatregelen ook het gewenste effect op bodem en water hadden.

30 melkveehouders hebben concreet gewerkt met maatregelen die zij op hun eigen bedrijf kunnen toepassen. Aan de hand van het kringloopcertificaat had elke ondernemer aan het eind van het project 10 concrete en meetbare verbeterpunten voor z′n bedrijfsvoering.

Project uitdragen

Het project is een voorloper geweest voor vele andere projecten in de regio waarbij nog veel meer boeren in de regio enthousiast zijn gemaakt voor het nemen van maatregelen voor verbetering van bedrijfsbenutting en de bodem- en waterkwaliteit. De beste manier om andere boeren te interesseren voor dergelijke bedrijfsaanpassingen , is door collega′s ervaringen uit te laten wisselen. Onderdeel van dit project was daarom ook om de deelnemende ondernemers te trainen in het overbrengen van hun projectresultaten.

Duurzaam bodembeheer Utrecht West 1
Contactpersoon:
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Veen
Waterschapsgebied:
HHRS De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Looptijd:
1e helft 2012 - voorjaar 2015
Provincie:
Utrecht
Initiatief van:
LTO Utrecht, VIC, ETC, PPP-Agro, BoerenVerstand
Betrokken partijen:
Programmabureau Utrecht-West

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top