Duurzame bollenteelt (onderdeel Uitvoeringsprogramma Drentsche Aa)

Duurzame bollenteelt (onderdeel Uitvoeringsprogramma Drentsche Aa)

Minder gewasbeschermingsmiddelen in de beek

Water uit de Drentsche Aa wordt benut voor drinkwaterwinning. Dit betekent dat dit water schoon moet zijn. Met dit project willen we daarom zorgen dat er zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen in de beek terechtkomen. Daar zetten gemeenten, inwoners, bedrijven en bollentelers gezamenlijk de schouders onder!

Samen met 9 bollentelers langs de Drentsche Aa kijken we hoe zij kunnen bijdragen aan een schonere Aa. De aanpak verschilt per bedrijf, en daarom maken we met iedere teler een individueel plan. Daarnaast organiseren we ook bijeenkomsten waarbij telers bij elkaar een kijkje in de keuken kunnen nemen.

Hoewel er in het stroomgebied van de Drentse Aa vooral melkveehouderijen en akkerbouwbedrijven zijn, heeft de bollenteelt relatief veel invloed op de waterkwaliteit. Dit komt doordat het een intensieve teelt is. Met allerlei maatregelen proberen de telers hun invloed op het oppervlaktewater te verminderen. Dan kan door de keuze van het soort gewasbeschermingsmiddel, maar ook bijvoorbeeld door vooral percelen te gebruiken die geen watervoerende sloot ernaast hebben. Daardoor kunnen gewasbeschermingsmiddelen niet in het oppervlaktewater terechtkomen. Zo komen we stap voor stap dichterbij een schone Aa!

Duurzame bollenteelt (onderdeel Uitvoeringsprogramma Drentsche Aa)
Contactpersoon:
Yvonne Gooijer
CLM Onderzoek en Advies
Marian van Dongen
Waterschap Hunze en Aa′s
Sector:
Bloembollen
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Hunze en Aa′s
Looptijd:
2018 - 2021
Provincie:
Drenthe
Initiatief van:
Waterschap Hunze en Aa′s, Provincie, Waterbedrijf Groningen, KAVB, LTO Noord, AND Drenthe
Betrokken partijen:
KAVB, HLB, ROL, CLM Onderzoek en Advies, LTO Noord

Projectkaart

Back to top