Emmissie Arme grondgebonden melkveehouderij in Noord-Brabant

Emmissie Arme grondgebonden melkveehouderij in Noord-Brabant

3 jarige praktijktraining

- DIT PROJECT IS AFGEROND - In de 3-jarige praktijktraining Bodem & Koe werkt u aan de ontwikkeling en het behoud van een gezonde bodem op uw bedrijf. Met het doel om kwalitatief hoogwaardig ruwvoer te produceren met een goede mineralenbalans. Zo kunt u een rantsoen voeren, gericht op een optimale vertering.

De training bestaat uit 15 groepsbijeenkomsten en 12 individuele adviesuren op uw bedrijf. Er zijn twee trajecten van de Praktijktraining Bodem & Koe: een traject speciaal voor melkveehouderijen op zandgrond en een traject dat geschikt is voor bedrijven op alle grondsoorten in Noord-Brabant.

Bodem en ruwvoer

U gaat aan de slag met de ontwikkeling van een gezonde bodem: op verschillende percelen wordt een profielkuil gemaakt; u gaat uw bodem analyseren, kwaliteit verbeteren van de mest die u op het land brengt en bepalen welk gewas het beste bij uw percelen past. Samen met de bodemadviseur stelt u een actieplan op ter verbetering van het bodemleven in uw percelen.
Voor de prestaties van gezonde koeien gaat u uw verse gras en kuilvoer analyseren. U gaat mineralengehaltes in het rantsoen bepalen en sturen op het verbeteren van benutting van ruwvoer. Uiteindelijk neemt het rendement op uw bedrijf toe.

Emmissie Arme grondgebonden melkveehouderij in Noord-Brabant
Contactpersoon:
Bart Scholten
Agrimaco
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Rivierenland, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas
Looptijd:
Startdatum: september 2019 Einddatum augustus 2022
Provincie:
Noord-Brabant
Betrokken partijen:
PPP Agro Advies, Groeibalans, Dirksen Management Support, Agrimaco

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top