Erfemissie (erfafspoeling)

Door voer, voerresten en mest kan er vervuild water in de sloot terecht komen. Wat kun je daartegen doen?

Erfemissiescan

Met de erfemissiescan kun je eenvoudig zelf het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf je erf in kaart brengen. De tool geeft ook informatie over maatregelen om die emissie te verminderen. Ga naar de erfemissiescan.

Maatregelen

Een van de maatregelen die je kunt nemen, is een herinrichting van het erf. Als je een bedrijf gaat renoveren, is dat een goed moment. Bekijk de video daarover onderaan deze pagina.

Maar je kunt meer doen, bijvoorbeeld rond het koepad, het reinigen van spuitapparatuur, van kisten en fusten, en de opslag van kuilvoer en mest. Bekijk alle maatregelen in de factsheets van de Erfemissie-Toolbox.

Rapport over knelpunten

Het rapport 'Erfemissie? Natuurlijk niet!' van BroosWater en CLM beschrijft het gebruik van de erfscans (voor gewasbescherming en voor nutriënten). Zo blijkt een van de belangrijkste knelpunten rond erfemissie en gewasbescherming te zijn dat 95% van de erven van teeltbedrijven verhard is. Dit geeft risico op afspoeling naar de sloot.

Lees en download het volledige rapport ‘Erfemissie? Natuurlijk niet!’.

Projecten

Bekijk DAW-projecten rond erfemissie en sluit je aan

Video's

 

#

Back to top